Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.2.a Financiën, Planning & Control

5.2.a Financiën, Planning & Control

De financiële functie voorziet de raad, het college en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie voor de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en uitvoering. Deze functie is gericht op een duurzame en gezonde financiële positie van de gemeente. Kwaliteit, snelheid en toegankelijkheid spelen in deze processen een belangrijke rol.

In 2016 is de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking getreden. Vergelijkbaarheid tussen gemeenten en toegankelijkheid en transparantie van informatie staan centraal in deze vernieuwing. In de begroting 2017 zijn nagenoeg alle wijzigingen opgenomen en/of verwerkt. In de begroting 2018 zijn de budgettaire gevolgen van invoering van de notitie Rente van de BBV verwerkt. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2018-2021 hebben wij u hierover geïnformeerd.

In 2017 is de online presentatie van alle P&C-producten (vanaf 2016) binnen de P&C-cyclus via het digitale portaal https://ooststellingwerf.begrotingsapp.nl beschikbaar.