Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

3.3.d Overige gebouwen

3.3.d Overige gebouwen

Beleidskader
Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is in verschillende meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) opgenomen, en/of is gebaseerd op dagelijks noodzakelijk onderhoud. Het betreft de volgende gebouwen: het gemeentehuis, de gemeentewerf, het overslagstation, de Kompaan, molen ‘De Weijert’, gemeentelijke monumenten en woningen. De gemeentelijke gebouwen worden periodiek geïnspecteerd voor het actualiseren van de MOP’s. De reserve ‘onderhoud gebouwen bedrijfsvoering’ is omgevormd naar een onderhoudsvoorziening op basis van de vastgestelde beheerplannen.


Financiële gevolgen in de jaarrekening
De werkzaamheden zijn binnen de financiële kaders uitgevoerd.