Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.3.i Reclamebelasting

1.3.i Reclamebelasting

De Raad heeft op 14 december 2010 besloten tot de invoering, per 1 januari 2011, van reclamebelasting, van het komgebied van Oosterwolde. De reclamebelasting houdt in dat de ondernemers een vast bedrag per jaar betalen. De gemeente legt deze belasting op en stort na aftrek van 5% beheerkosten de opbrengsten in een fonds. Met deze baten kunnen de ondernemers evenementen en activiteiten ontplooien, gericht op promotie en het zorgen voor een aantrekkelijk winkelklimaat van het centrum van Oosterwolde.