Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.3.h Afvalstoffenheffing

1.3.h Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding. Dit noemen we afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een bedrag voor het aantal keren dat afval wordt aangeboden (Diftar). Het vastrecht moet altijd worden betaald, ook als er geen afval wordt aangeboden. Om het vaste tarief afvalstoffenheffing voor 2017 op € 96,- te houden is een onttrekking uit de Egalisatiereserve reiniging nodig.