Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.3.f Forensenbelasting

1.3.f Forensenbelasting

Onder de naam “forensenbelasting” heffen we een belasting van personen die (voor meer dan 90 dagen per jaar) een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet voor zichzelf en/of hun gezin beschikbaar houden. De belasting heffen we naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen (de WOZ-waarden). Er heeft geen trendmatige verhoging van het tarief voor 2017 plaatsgevonden.