Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.3.d Leges

1.3.d Leges

Het onderzoek naar de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen is door u op 26 januari 2016 besproken. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn hierbij meegenomen. De leges omgevingsvergunningen zijn voor de jaren 2016-2019 gebaseerd op 75% kostendekking. Hierbij is rekening gehouden met wettelijke kaders en rechtelijke uitspraken. In 2017 is de berekening van de kostendekkendheid binnen de bouwleges geëvalueerd en herijkt zodat er volledig aan de opbouw van Titel 2 van de Legesverordening wordt voldaan. In 2017 was de kostendekking van de leges 74%.

Overige legestarieven: de legestarieven zijn afhankelijk van de tijdsbesteding, de maximale tarieven, de loonkosten en andere directe kosten.