Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB)

1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB)

De jaarlijkse macronorm stelt een maximum aan extra ozb-inkomsten die gemeenten in het komende jaar mogen ophalen. De macronorm voor 2017 is vastgesteld op maximaal 1,97% groei. Voor het eerst in jaren blijft de gemiddelde stijging van de OZB in 2017 binnen de macronorm van 1,97%. Voor 2018 is de macronorm bekend namelijk 3,1%. Het kabinet wil samen met de VNG komen tot een woonlastennorm (bericht uit 2016). Daartoe zal door de werkgroep die het evaluatierapport over de macronorm OZB heeft opgesteld, de variant van woonlastennorm verder worden uitgewerkt. Hier is tot nu toe verder niets over bekend met o.a. als reden dat de gemeenten binnen de gestelde stijging zijn gebleven en ook de vorming van een nieuw kabinet werkt hier niet aan mee.