Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

Voor het belastingjaar 2018 worden, zoals elk jaar, nieuwe WOZ-waarden gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting, gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2017. De waardepeildatum ligt steeds één jaar voor het belastingjaar en blijft daardoor actueel. Door de actualiteit van de waarde wordt deze mede voor andere doeleinden, zoals de belastingdienst voor de erfbelasting en eigen woningforfait, waterschapslasten en door notarissen gebruikt. Per 1 oktober 2016 is het mogelijk om als burger via de Landelijke Voorziening WOZ inzicht te krijgen in de WOZ-waarden van andere (woning) panden. Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening.