Meer
Publicatiedatum: 13-11-2020

Inhoud

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Aanbieding Blz. 6  
Aanbieding Blz. 7  
. Blz. 8  
Programma 1 | Samenleven Blz. 9  
Programma 1 | Samenleven Blz. 10  
Thema 1.1 Meedoen Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Wat willen we bereiken Blz. 13  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 14  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 15  
Wat mag het kosten Blz. 16  
Beleidskaders Blz. 17  
Thema 1.2 Samenleven Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Wat willen we bereiken Blz. 20  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 21  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 22  
Wat mag het kosten Blz. 23  
Beleidskaders Blz. 24  
Thema 1.3 Gezondheid Blz. 25  
Inleiding Blz. 26  
Wat willen we bereiken Blz. 27  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 28  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 29  
Wat mag het kosten Blz. 30  
Beleidskaders Blz. 31  
Thema 1.4 Goed Opgroeien Blz. 32  
Inleiding Blz. 33  
Wat willen we bereiken Blz. 34  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 35  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 36  
Wat mag het kosten Blz. 37  
Beleidskaders Blz. 38  
Begroting Programma 1 Blz. 39  
Begroting programma 1 Blz. 40  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 41  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 42  
Thema 2.2 Onderwijs (huisvesting) Blz. 43  
Wat willen we bereiken Blz. 44  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 45  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 46  
Wat mag het kosten Blz. 47  
Beleidskaders Blz. 48  
Begroting Programma 2 Blz. 49  
Begroting Programma 2 Blz. 50  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 51  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 52  
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 53  
Wat willen we bereiken Blz. 54  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 55  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 56  
Wat mag het kosten Blz. 57  
Beleidskaders Blz. 58  
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 59  
Wat willen we bereiken Blz. 60  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 61  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 62  
Wat mag het kosten Blz. 63  
Beleidskaders Blz. 64  
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 65  
Wat willen we bereiken Blz. 66  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 67  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 68  
Wat mag het kosten Blz. 69  
Beleidskaders Blz. 70  
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 71  
Wat willen we bereiken Blz. 72  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 73  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 74  
Wat mag het kosten Blz. 75  
Beleidskaders Blz. 76  
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 77  
Wat willen we bereiken Blz. 78  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 79  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 80  
Wat mag het kosten Blz. 81  
Beleidskaders Blz. 82  
Thema 3.3.2 Afval Blz. 83  
Wat willen we bereiken Blz. 84  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 85  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 86  
Wat mag het kosten Blz. 87  
Beleidskaders Blz. 88  
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 89  
Wat willen we bereiken Blz. 90  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 91  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 92  
Wat mag het kosten Blz. 93  
Beleidskaders Blz. 94  
Begroting Programma 3 Blz. 95  
Begroting Programma 3 Blz. 96  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 97  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 98  
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 99  
Wat willen we bereiken Blz. 100  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 101  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 102  
Wat mag het kosten Blz. 103  
Beleidskaders Blz. 104  
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 105  
Wat willen we bereiken Blz. 106  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 107  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 108  
Wat mag het kosten Blz. 109  
Beleidskaders Blz. 110  
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 111  
Wat willen we bereiken Blz. 112  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 113  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 114  
Wat mag het kosten Blz. 115  
Beleidskaders Blz. 116  
Thema 4.4 Participatie Blz. 117  
Wat willen we bereiken Blz. 118  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 119  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 120  
Wat mag het kosten Blz. 121  
Beleidskaders Blz. 122  
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 123  
Wat willen we bereiken Blz. 124  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 125  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 126  
Wat mag het kosten Blz. 127  
Beleidskaders Blz. 128  
Thema 4.6 Visie op Samenleven (inclusief adviesraad) Blz. 129  
Wat willen we bereiken Blz. 130  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 131  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 132  
Wat mag het kosten Blz. 133  
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 134  
Wat willen we bereiken Blz. 135  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 136  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 137  
Wat mag het kosten Blz. 138  
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 139  
Wat willen we bereiken Blz. 140  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 141  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 142  
Wat mag het kosten Blz. 143  
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 144  
Wat willen we bereiken Blz. 145  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 146  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 147  
Wat mag het kosten Blz. 148  
Beleidskaders Blz. 149  
Thema 4.10 Regio Deal Zuidoost Friesland Blz. 150  
Wat willen we bereiken Blz. 151  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 152  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 153  
Wat mag het kosten Blz. 154  
Beleidskaders Blz. 155  
Thema 4.11 Haerenkwartier Blz. 156  
Wat willen we bereiken Blz. 157  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 158  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 159  
Wat mag het kosten Blz. 160  
Beleidskaders Blz. 161  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 162  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 163  
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 164  
Wat willen we bereiken Blz. 165  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 166  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 167  
Wat mag het kosten Blz. 168  
Beleidskaders Blz. 169  
Begroting Programma 5 Blz. 170  
Begroting programma 5 Blz. 171  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 172  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 173  
Thema 6.1 Bestuur Blz. 174  
Wat willen we bereiken Blz. 175  
Beleidsindicatoren Blz. 176  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 177  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 178  
Wat mag het kosten Blz. 179  
Beleidskaders Blz. 180  
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 181  
Wat willen we bereiken Blz. 182  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 183  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 184  
Wat mag het kosten Blz. 185  
Beleidskaders Blz. 186  
Thema 6.3 Financiën Blz. 187  
Wat willen we bereiken Blz. 188  
Beleidsindicatoren Blz. 189  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 190  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 191  
Wat mag het kosten Blz. 192  
Beleidskaders Blz. 193  
Begroting Programma 6 Blz. 194  
Begroting Programma 6 Blz. 195  
Paragrafen Blz. 196  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 197  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 198  
Algemene beleidslijn Blz. 199  
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 200  
Belastingsoorten Blz. 201  
Inkomsten Blz. 202  
Kostendekking Blz. 203  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 204  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 205  
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 206  
Algemene beleidslijn Blz. 207  
Kwantificeerbare risico's Blz. 208  
Overige ontwikkelingen Blz. 209  
Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 210  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 211  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 212  
Financiële consequenties Blz. 213  
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 214  
Groen, riolering en gebouwen Blz. 215  
Sport en ICT Blz. 216  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 217  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 218  
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 219  
Leningenportefeuille Blz. 220  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 221  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 222  
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 223  
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 224  
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 225  
Communicatie en ICT Blz. 226  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 227  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 228  
Algemene beleidslijn Blz. 229  
SDF Blz. 230  
VRF Blz. 231  
SW Fryslân Blz. 232  
Recreatieschap Blz. 233  
FUMO Blz. 234  
Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 235  
Omrin Blz. 236  
BNG Blz. 237  
SBMVO Blz. 238  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 239  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 240  
Algemene beleidslijn Blz. 241  
Uitvoering Blz. 242  
Grondexploitatie Blz. 243  
PAS en PFAS Blz. 244  
Particuliere ontwikkelingen Blz. 245  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 246  
Gebiedsuitwerking Blz. 247  
Algemene beleidslijn Blz. 248  
Gebiedsbeleid Blz. 249  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 250  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 251  
Energietransitie Blz. 252  
Klimaatadaptatie Blz. 253  
Circulaire economie Blz. 254  
Financiën Blz. 255  
Paragraaf 10 | OWO-Samenwerking Blz. 256  
Bestuursovereenkomst Blz. 257  
OWO-afdelingen Blz. 258  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 259  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 260  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 261  
Begrotingspositie 2021-2024 Blz. 262  
Vertrekpunten programmabegroting 2021-2024 Blz. 263  
Vertrekpunten Programmabegroting 2021-2024 Blz. 264  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 265  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 266  
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 267  
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 268  
Financieel meerjarenperspectief Blz. 269  
Budgetten per programma Blz. 270  
Budgetten per programma Blz. 271  
Financiële positie Blz. 272  
Financiële positie Blz. 273  
Samenvatting Blz. 274  
1. Budgettaire positie in 2021-2024 Blz. 275  
2. Weerstandsvermogen Blz. 276  
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 277  
4. Grondexploitatie Blz. 278  
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 279  
6. Reserves en voorzieningen Blz. 280  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 281  
Bijlagen Blz. 282  
A. Kerngegevens Blz. 283  
Fysieke kerngegevens Blz. 284  
Financiële kerngegevens Blz. 285  
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 286  
B. Reserves en voorzieningen 2019-2024 Blz. 287  
Overzicht reserves Blz. 288  
Overzicht voorzieningen Blz. 289  
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 290  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 291  
D. Overzicht Taakvelden Blz. 292  
Overzicht taakvelden Blz. 293  
E. Beleidsindicatoren Blz. 294  
Beleidsindicatoren Blz. 295