Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Sitemap

Voor- en najaarsrapportage 2020 Blz. 1  
Voor- en najaarsrapportage 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Prognose financieel resultaat Blz. 6  
Prognose financieel resultaat 2020 Blz. 7  
Voorjaarsrapportage 2020 Blz. 8  
Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2020 Blz. 9  
Programma 1 sociaal domein Blz. 10  
Toelichting Programma 1 Blz. 11  
Programma 2 Welzijn & Educatie Blz. 12  
Toelichting Programma 2 Blz. 13  
Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen Blz. 14  
Toelichting Programma 3 Blz. 15  
Programma 5 Openbare orde en veiligheid Blz. 16  
Toelichting Programma 5 Blz. 17  
Programma 6 Bestuur & Dienstverlening Blz. 18  
Toelichting Programma 6 Blz. 19  
Programmawijzigingen zonder resultaatimpact Blz. 20  
Administratieve wijzigingen Blz. 21  
Najaarsrapportage 2020 Blz. 22  
Analyse van het financieel resultaat in de Najaarsrapportage 2020 Blz. 23  
Inleiding Blz. 24  
Toelichting per programma Blz. 25  
Gevolgen van de coronacrisis in 2020 Blz. 26  
Inleiding Blz. 27  
Compensatie en hogere lasten/lagere baten Blz. 28  
Onzekerheden en risico's Blz. 29  
Overige regelingen Blz. 30  
Cofinanciering Blz. 31  
Cofinanciering Blz. 32  
Resultaat Blz. 33  
Resultaat Blz. 34  
Programmawijzigingen, zonder resultaatsimpact Blz. 35  
Programmawijziging Blz. 36  
Administratieve wijzigingen, zonder resultaatimpact Blz. 37  
Administratieve wijziging Blz. 38  
Toelichting compensatie corona Blz. 39  
Toelichting compensatie Corona Blz. 40