Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Prognose financieel resultaat

Prognose financieel resultaat 2020

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2020. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per eind augustus 2020.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)
Begrotingsperspectief
2020
Begrotingsperspectief na "Samen Waarmaken" 146
Gevolgen voorjaarsrapportage 2020 487
Gevolgen decembercirculaire 2019 (verwerkt in voorjaarsrapportage) -56
Totaal begrotingsperspectief 2020 na voorjaarsrapportage 2020 577
Gevolgen meicirculaire 2020 173
Gevolgen najaarsrapportage 2020 391
Totaal nieuw begrotingsperspectief 2020 na Najaarsrapportage 2020 1.141