Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Prognose financieel resultaat

Prognose financieel resultaat

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2020. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per ultimo april 2020.

De structurele gevolgen vanuit de voorjaarsrapportage worden in de primitieve begroting 2021 verwerkt.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)
Begrotingsperspectief 2020 2021 2022 2023
Structureel begrotingsperspectief na "Samen Waarmaken" 301 728 - 194 278
Incidentele baten en lasten - 155 - 579 167 -
Totaal begrotingsperspectief 2020-2023 146 149 - 27 278
Gevolgen voorjaarsrapportage 2020 structureel 35 35 35 35
Gevolgen decembercirculaire 2019, verwerkt in voorjaarsrapportage - 56 - 57 - 55 - 56
Totaal nieuw STRUCTUREEL begrotingsperspectief 2020-2023 280 706 - 214 257
Gevolgen voorjaarsrapportage 2020 incidenteel 452 633 - 167 -
Totaal nieuw begrotingsperspectief 2020-2023 na voorjaarsrapportage 2020 577 760 - 214 257