Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2020. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2020. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt tot ultimo april 2020.

In de rapportage staat hoe het resultaat van de Voorjaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht.

Voorjaarsrapportage 2020
De uitwerking kunt u vinden door rechtsboven in het scherm op ‘programma's’ te klikken. De financiële toelichting en begrotingswijzigingen kunt u op een aparte tegel vinden. Deze is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Begrotingswijziging met resultaatconsequenties (per programma)
  • Begrotingswijzing; wijziging tussen programma’s (geen resultaatconsequenties, verschuiving over de programma's)
  • Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties, verschuiving binnen de programma's)


Raadsbesluiten
Door aan de rechterkant op "meer" te klikken, kunt u de bijlagen uit de  voorjaarsrapportage 2020 bekijken en vindt u de getekende Raadsbesluiten.