Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Voor- en Najaarsrapportage van 2020. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2020. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen.

Voorjaarsrapportage 2020
De afwijkingen zijn bijgewerkt tot ultimo april 2020. In de rapportage staat hoe het resultaat van de Voorjaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. De uitwerking kunt u vinden door rechtsboven in het scherm op ‘programma's’ te klikken. De financiële toelichting en begrotingswijzigingen kunt u op een aparte tegel vinden. Deze is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Begrotingswijziging met resultaatconsequenties (per programma)
  • Begrotingswijzing; wijziging tussen programma’s (geen resultaatconsequenties, verschuiving over de programma's)
  • Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties, verschuiving binnen de programma's)


Najaarsrapportage 2020
De afwijkingen zijn bijgewerkt t/m augustus 2020. De financiële gevolgen van de septembercirculaire zijn hierin niet verwerkt. In de rapportage staat in het eerste hoofdstuk het bijgestelde begrotingsperspectief na de Najaarsrapportage. In hoofdstuk 2 staat hoe het resultaat van de Najaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de relevante afwijkingen toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2020. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontvangen en aangevraagde cofinanciering.

Deze Najaarsrapportage bevat een aantal bijlagen:

  • Bijlage 1 Resultaat: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat.
  • Bijlage 2 Programmawijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden.
  • Bijlage 3 Administratieve wijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen binnen programma’s plaatsvinden.
  • Bijlage 4 Toelichting op de compensaties Corona.


Raadsbesluiten
Door aan de rechterkant op "meer" te klikken, kunt u de bijlagen bekijken en vindt u de getekende Raadsbesluiten.