Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Samenvatting

Samenvatting

Wij zijn nu een jaar “Samen aan de slag”. In dat jaar zijn veel ambities verwezenlijkt en veel processen die nog liepen vanuit de afgelopen bestuursperiode zijn afgerond. Het college is tevreden en blij met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en bouwt graag verder aan een “sociaal, duurzaam en verbonden” Ooststellingwerf.

Wij realiseren ons dat bij het vervaardigen van het uitvoeringsprogramma onvoldoende is gekeken naar de financiële consequenties, en of alle ambities wel realiseerbaar zijn met de beschikbare capaciteit. Nu na een jaar, lopen wij tegen de consequenties hiervan aan.

Er moeten keuzes gemaakt worden om te bereiken dat wij de werkzaamheden binnen de komende drie jaar kunnen uitvoeren en financieren. Deze keuzes werken wij in de komende maanden voor u uit en deze bieden wij bij de begrotingsbehandeling aan u voor ter besluitvorming.

Om de juiste keuzes aan u te kunnen voorleggen hebben wij kaders nodig. In deze kaderbrief 2020-2023 leggen wij een aantal kaders aan u voor. Deze kaders zijn oplossingsrichtingen waarmee wij onze financiële problematiek willen oplossen. De programmabegroting 2020-2023 moet meerjarig, reëel in evenwicht en sluitend zijn.

Op dit moment kijken wij terug op het afgelopen jaar via de jaarstukken, kijken wij als college naar de huidige situatie via de voorjaarsrapportage en kijken wij vooruit via deze kaderbrief. In dat verband zien wij een ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente die ons zorgen baart en die vraagt om ingrepen. Het precieze financiële probleem leest u in het hoofdstuk financiële verkenning.