Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

4. Kanttekening en financiële toelichting

Kanttekening

Voor het uitwerken van oplossingsrichtingen is overleg met de accountant en de provinciale toezichthouder van belang. Wij verwachten geen problemen maar het is soms beter om op voorhand overleg te voeren om te voorkomen dat achteraf een maatregel niet haalbaar blijkt.

Financiële toelichting

Met het vaststellen van kaders en uitgangspunten voor de begroting neemt u nog geen onomkeerbare besluiten. Pas bij de begroting neemt u definitieve besluiten.