Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

3. Begrotingsuitgangspunten

Begrotingsuitgangspunten

Voor de begroting 2020 gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

Lonen +  3,5 % (incl. 1% pensioenpremie)
Prijzen + 1,5 %
OZB     0 %
Forensenbelasting     0 %
Leges + 1,5 %
Afvalstoffenheffing 100 % kostendekking
Rioolrechten 100 % kostendekking
Toeristenbelasting 0 %
Precariobelasting

0 % (tarieven mogen niet omhoog)

Bovenstaande begrotingsuitgangspunten zijn gebaseerd op bestaand beleid. Ze zijn exclusief de voorstellen die ontwikkeld kunnen worden binnen de kaders om de begroting in meerjarig kader structureel sluitend te krijgen.