Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Aanbieding Blz. 6  
Aanbieding Blz. 7  
Programma 1 | Sociaal domein Blz. 8  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 9  
Thema 1.1 Jeugd Blz. 10  
Wat willen we bereiken Blz. 11  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 12  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 13  
Wat mag het kosten Blz. 14  
Beleidskaders Blz. 15  
Thema 1.2 WMO Blz. 16  
Wat willen we bereiken Blz. 17  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 18  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 19  
Wat mag het kosten Blz. 20  
Beleidskaders Blz. 21  
Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet Blz. 22  
Wat willen we bereiken Blz. 23  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 24  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 25  
Wat mag het kosten Blz. 26  
Beleidskaders Blz. 27  
Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening Blz. 28  
Wat willen we bereiken Blz. 29  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 30  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 31  
Wat mag het kosten Blz. 32  
Beleidskaders Blz. 33  
Begroting Programma 1 Blz. 34  
Begroting programma 1 Blz. 35  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 36  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 37  
Thema 2.1.1 Kunst en cultuur Blz. 38  
Wat willen we bereiken Blz. 39  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 40  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 41  
Wat mag het kosten Blz. 42  
Beleidskaders Blz. 43  
Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering Blz. 44  
Wat willen we bereiken Blz. 45  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 46  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 47  
Wat mag het kosten Blz. 48  
Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten Blz. 49  
Wat willen we bereiken Blz. 50  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 51  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 52  
Wat mag het kosten Blz. 53  
Beleidskaders Blz. 54  
Thema 2.2 Onderwijs Blz. 55  
Wat willen we bereiken Blz. 56  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 57  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 58  
Wat mag het kosten Blz. 59  
Beleidskaders Blz. 60  
Thema 2.3 Sport Blz. 61  
Wat willen we bereiken Blz. 62  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 63  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 64  
Wat mag het kosten Blz. 65  
Beleidskaders Blz. 66  
Thema 2.4 Volksgezondheid Blz. 67  
Wat willen we bereiken Blz. 68  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 69  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 70  
Wat mag het kosten Blz. 71  
Beleidskaders Blz. 72  
Begroting Programma 2 Blz. 73  
Begroting Programma 2 Blz. 74  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 75  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 76  
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 77  
Wat willen we bereiken Blz. 78  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 79  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 80  
Wat mag het kosten Blz. 81  
Beleidskaders Blz. 82  
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 83  
Wat willen we bereiken Blz. 84  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 85  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 86  
Wat mag het kosten Blz. 87  
Beleidskaders Blz. 88  
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 89  
Wat willen we bereiken Blz. 90  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 91  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 92  
Wat mag het kosten Blz. 93  
Beleidskaders Blz. 94  
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 95  
Wat willen we bereiken Blz. 96  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 97  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 98  
Wat mag het kosten Blz. 99  
Beleidskaders Blz. 100  
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 101  
Wat willen we bereiken Blz. 102  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 103  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 104  
Wat mag het kosten Blz. 105  
Beleidskaders Blz. 106  
Thema 3.3.2 Afval Blz. 107  
Wat willen we bereiken Blz. 108  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 109  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 110  
Wat mag het kosten Blz. 111  
Beleidskaders Blz. 112  
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 113  
Wat willen we bereiken Blz. 114  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 115  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 116  
Wat mag het kosten Blz. 117  
Beleidskaders Blz. 118  
Begroting Programma 3 Blz. 119  
Begroting Programma 3 Blz. 120  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 121  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 122  
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 123  
Wat willen we bereiken Blz. 124  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 125  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 126  
Wat mag het kosten Blz. 127  
Beleidskaders Blz. 128  
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 129  
Wat willen we bereiken Blz. 130  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 131  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 132  
Wat mag het kosten Blz. 133  
Beleidskaders Blz. 134  
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 135  
Wat willen we bereiken Blz. 136  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 137  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 138  
Wat mag het kosten Blz. 139  
Beleidskaders Blz. 140  
Thema 4.4 Participatie Blz. 141  
Wat willen we bereiken Blz. 142  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 143  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 144  
Wat mag het kosten Blz. 145  
Beleidskaders Blz. 146  
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 147  
Wat willen we bereiken Blz. 148  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 149  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 150  
Wat mag het kosten Blz. 151  
Beleidskaders Blz. 152  
Thema 4.6 Visie sociaal domein (inclusief adviesraad) Blz. 153  
Wat willen we bereiken Blz. 154  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 155  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 156  
Wat mag het kosten Blz. 157  
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 158  
Wat willen we bereiken Blz. 159  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 160  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 161  
Wat mag het kosten Blz. 162  
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 163  
Wat willen we bereiken Blz. 164  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 165  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 166  
Wat mag het kosten Blz. 167  
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 168  
Wat willen we bereiken Blz. 169  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 170  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 171  
Wat mag het kosten Blz. 172  
Beleidskaders Blz. 173  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 174  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 175  
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 176  
Wat willen we bereiken Blz. 177  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 178  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 179  
Wat mag het kosten Blz. 180  
Beleidskaders Blz. 181  
Begroting Programma 5 Blz. 182  
Begroting programma 5 Blz. 183  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 184  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 185  
Thema 6.1 Bestuur Blz. 186  
Wat willen we bereiken Blz. 187  
Beleidsindicatoren Blz. 188  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 189  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 190  
Wat mag het kosten Blz. 191  
Beleidskaders Blz. 192  
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 193  
Wat willen we bereiken Blz. 194  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 195  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 196  
Wat mag het kosten Blz. 197  
Beleidskaders Blz. 198  
Thema 6.3 Financiën Blz. 199  
Wat willen we bereiken Blz. 200  
Beleidsindicatoren Blz. 201  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 202  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 203  
Wat mag het kosten Blz. 204  
Beleidskaders Blz. 205  
Begroting Programma 6 Blz. 206  
Begroting Programma 6 Blz. 207  
Paragrafen Blz. 208  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 209  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 210  
Algemene beleidslijn Blz. 211  
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 212  
Belastingsoorten Blz. 213  
Inkomsten Blz. 214  
Kostendekking Blz. 215  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 216  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 217  
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 218  
Algemene beleidslijn Blz. 219  
Kwantificeerbare risico's Blz. 220  
Sociaal Domein Blz. 221  
Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 222  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 224  
Financiële consequenties Blz. 225  
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 226  
Groen, riolering en gebouwen Blz. 227  
Sport en ICT Blz. 228  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 229  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 230  
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 231  
Leningenportefeuille Blz. 232  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 233  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 234  
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 235  
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 236  
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 237  
Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 238  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 239  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 240  
Algemene beleidslijn Blz. 241  
SDF Blz. 242  
VRF Blz. 243  
SW Fryslân Blz. 244  
Recreatieschap Blz. 245  
FUMO Blz. 246  
Hûs en Hiem Blz. 247  
Caparis Blz. 248  
Omrin Blz. 249  
BNG Blz. 250  
SBMVO Blz. 251  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 252  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 253  
Algemene beleidslijn Blz. 254  
Uitvoering Blz. 255  
Grondexploitatie Blz. 256  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 257  
Gebiedsuitwerking Blz. 258  
Algemene beleidslijn Blz. 259  
Gebiedsbeleid Blz. 260  
Financiën Blz. 261  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 262  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 263  
Energie Blz. 264  
Afval als grondstof Blz. 265  
Biobased Economy Blz. 266  
Biodiversiteit Blz. 267  
Financiën Blz. 268  
Begrotingspositie 2019-2022 Blz. 269  
Vertrekpunten programmabegroting 2019-2022 Blz. 270  
Vertrekpunten Programmabegroting 2019-2022 Blz. 271  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 272  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 273  
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 274  
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 275  
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 276  
Uitwerking nieuw beleid Uitvoeringsprogramma Blz. 277  
Financiële tabel nieuw beleid uitvoeringsprogramma Blz. 278  
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 279  
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 280  
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 281  
Programma 4: Strategische projecten Blz. 282  
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 283  
Uitwerking overig nieuw beleid Blz. 284  
Financiële tabel overig nieuw beleid Blz. 285  
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 286  
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 287  
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 288  
Programma 4: Strategische Projecten Blz. 289  
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 290  
Financieel meerjarenperspectief Blz. 291  
Budgetten per programma Blz. 292  
Budgetten per programma Blz. 293  
Financiële positie Blz. 294  
Financiële positie Blz. 295  
Samenvatting Blz. 296  
1. Budgettaire positie in 2019-2022 Blz. 297  
2. Weerstandsvermogen Blz. 298  
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 299  
4. Grondexploitatie Blz. 300  
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 301  
6. Reserves en voorzieningen Blz. 302  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 303  
Bijlagen Blz. 304  
A. Kerngegevens Blz. 305  
Fysieke kerngegevens Blz. 306  
Financiële kerngegevens Blz. 307  
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 308  
B. Reserves en voorzieningen 2017-2022 Blz. 309  
Overzicht reserves Blz. 310  
Overzicht voorzieningen Blz. 311  
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 312  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 313  
D. Overzicht Amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Blz. 314  
Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Blz. 315  
E. Overzicht Taakvelden Blz. 316  
Overzicht taakvelden Blz. 317  
F. Beleidsindicatoren Blz. 318  
Beleidsindicatoren Blz. 319