Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Voor- & Najaarsrapportage 2019. Deze bevatten een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2019. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma's.  De voorjaarsrapportage gaat over de eerste drie maanden van 2019, de najaarsrapportage gaan over de afwijkingen tot medio augustus 2019. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. Met deze rapportages geven we ook een tussentijdse verantwoording van het beleid.

Voorjaarsrapportage 2019
De uitwerking kunt u vinden door rechtsboven in het scherm op ‘programma's’ te klikken. De financiële toelichting en begrotingswijzigingen kunt u op een aparte tegel vinden. Deze is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Begrotingswijziging met resultaatconsequenties (per programma)
  • Begrotingswijzing; wijziging tussen programma’s (geen resultaatconsequenties, verschuiving over de programma's)
  • Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties, verschuiving binnen de programma's)

Najaarsrapportage 2019
Onder deze tegel vindt u de volgende financiële gegevens:

  • Begrotingswijziging met resultaatconsequenties (per programma)
  • Begrotingswijzing; wijziging tussen programma’s (geen resultaatconsequenties, verschuiving over de programma's)


Raadsbesluiten
Door aan de rechterkant op "meer" te klikken, kunt u de presentatie voorjaarsrapportage 2019 bekijken en vindt u de getekende Raadsbesluiten.