Meer
Publicatiedatum: 02-08-2017

Inhoud

Inleiding

Inleiding

 

De Planning & Controlcyclus voor 2017 bestaat bij de gemeente Ooststellingwerf uit de volgende onderdelen:

 Kaderbrief 2017-2020

  • Begroting 2017 – 2020 (programmabegroting, productenraming en afdelingsplannen)
  • 1e management (marap) / bestuursrapportage (berap) over januari tot en met april
  • 2e managementrapportage (januari tot en met juli)
  • Jaarverslag en jaarrekening 2017

 

Voor u ligt de tweede managementrapportage van 2017. Deze managementrapportage bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2017. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt tot en met juli. Structurele effecten worden in de begroting 2018 meegenomen. Als dit het geval is dan wordt dit bij de programma’s specifiek aangegeven.

 

De financiële afwijkingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in de prognose van het resultaat aan het einde van 2017 mee te worden genomen:

 

  • Onderschrijdingen van budgetten die in de loop van 2017 geheel of gedeeltelijk niet meer nodig zijn;
  • Overschrijdingen van budgetten die gedekt worden door extra inkomsten;
  • College- en Raadsbesluiten waarin bij de besluitvorming is aangegeven dat de gevolgen bij de managementrapportage moeten worden meegenomen;
  • Overschrijdingen van budgetten die gedekt zijn binnen het programma;
  • Overschrijdingen als gevolg van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld als gevolg van de meicirculaire 2017, of andere rijksmaatregelen)

 

In de rapportage wordt weergegeven hoe de prognose van het resultaat zich ontwikkeld, hoe het resultaat van de 1e en  2e marap ontstaat en wordt het resultaat toegelicht