Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Sitemap

Evaluatie Biobased Economy Ooststellingwerf Blz. 1  
Evaluatie Biobased Economy Ooststellingwerf Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Biobased economy in Ooststellingwerf Blz. 4  
1.1 Aanleiding en Noodzaak Blz. 5  
1.2 Visie en Uitvoering Blz. 6  
1.3 Tussentijdse Evaluatie Blz. 7  
1.4 Leeswijzer Blz. 8  
Resultaten - Kort & Krachtig Blz. 9  
Status Biobased Projecten Blz. 10  
Doelbereik Blz. 11  
Aandacht Blz. 12  
Financiën Blz. 13  
Agro & Food - Instandhouding en verbetering bodemkwaliteit Blz. 14  
Agro & Food - Instandhouding en verbetering bodemkwaliteit Blz. 15  
Uitvoeringsacties Blz. 16  
Uitvoeringsacties 2016-2017 Blz. 17  
Biodiversiteit in agrarische bedrijfsvoering (AF06) Blz. 18  
Extensivering landbouwgrond ihkv ruilverkaveling (AF05) Blz. 19  
Haalbaarheidsonderzoek voedselbos (AF04) Blz. 20  
Instellen Kenniscentrum Bodem met een Lectoraat (AF01) Blz. 21  
Opzetten kennisnetwerk (AF02) Blz. 22  
Organische reststromen Ooststellingwerf (AF03) Blz. 23  
Praktijkproeven met zadenmengsels voor biodiversiteit in het openbaar groen (AF07) Blz. 24  
Agro & Food - Gebruik reststromen voor biobased producten Blz. 25  
Agro & Food - Gebruik reststromen voor biobased producten Blz. 26  
Uitvoeringsacties Blz. 27  
Uitvoerringsacties 2016-2017 Blz. 28  
Gebruik van kaphout ten behoeve van tuinmeubelen en materialen (AF14) Blz. 29  
Inventarisatie afvalstromen agrosector ZO Fryslan (AF08) Blz. 30  
Inventarisatie groenafval (AF09) Blz. 31  
Inventarisatie productiebehoefte bouwsector mbt biobased producten (AF11) Blz. 32  
Inventarisatie reststromen foodsector (AF10) Blz. 33  
Onderzoek best practices (AF12) Blz. 34  
Onderzoek haalbaarheid opschaling biovergisting (AF13) Blz. 35  
Agro & Food - Verbouw ten behoeve van duurzame materialen Blz. 36  
Agro & Food - Verbouw ten behoeve van duurzame materialen Blz. 37  
Uitvoeringacties Blz. 38  
Uitvoeringsactie's 2016-2017 Blz. 39  
Inventarisatie mogelijkheid verwerking productiegewassen in Oosterwolde en omgeving (AF16) Blz. 40  
Inventarisatie teelt kansrijke vezelrijke productiegewassen (AF15) Blz. 41  
Agro & Food - Versterking biologische landbouw Blz. 42  
Agro & Food - Versterking biologische landbouw Blz. 43  
Uitvoeringsacties Blz. 44  
Uitvoeringsacties 2016-2017 Blz. 45  
Inventarisatie kosten baten omschakeling naar bio (AF19) Blz. 46  
Inventarisatie meerwaarde en mogelijkheden gebruik van biologische streekproducten in de toeristische sector (AF18) Blz. 47  
Inventarisatie mogelijkheden verbouw biologische producten (AF17) Blz. 48  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Toepassingen in de gemeentelijke projecten Blz. 49  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Toepassingen in de gemeentelijke projecten Blz. 50  
Uitvoeringsacties Blz. 51  
Uitvoeringsacties Blz. 52  
Nieuw: Gemeentetuin op de schop Blz. 53  
Pilot invoering biobased producten in bouw en infra aanbestedingen gemeente (B02) Blz. 54  
Pilot stimulering biobased materialen in vergunningprocedures (B01) Blz. 55  
Pilot toepassing leemsteen en/of leem in gemeentelijke projecten (B05) Blz. 56  
Realisatie Biosintrum binnen de gemeente (B04) Blz. 57  
Verkenning mogelijkheden voorschrijven biobased materialen in nieuwe omgevingswet (B03) Blz. 58  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Introduceren van de ketenbenadering Blz. 59  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Introduceren van de ketenbenadering Blz. 60  
Uitvoeringsacties Blz. 61  
Uitvoeringsacties 2016-2017 Blz. 62  
Applicatiecentrum Biobased Composiet (B06) Blz. 63  
Biobased plastic 2.0 (B12) Blz. 64  
Biobased plastic voor de landbouw (B10) Blz. 65  
Groen en houtafval gemeente, SBB en bedrijven in biobased producten binnen de bouw (B07) Blz. 66  
Ketenoverleg woningcorporaties en bouwers (B09) Blz. 67  
Onderzoek duurzame bouwmaterialen (B08) Blz. 68  
Toepassing resthout als vervanging voor gasgestookte productie (B11) Blz. 69  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Informatievoorziening biobased materialen Blz. 70  
Bouw & Materiaaltoepassingen - Informatievoorziening biobased materialen Blz. 71  
Uitvoeringsacties Blz. 72  
Uitvoeringsacties Blz. 73  
Beschikbaar stellen informatie biobased bouwen voor de bouwsector binnen de gemeente (B14) Blz. 74  
Inventarisatie best practices ten behoeve van directe toepassing in Ooststellingwerf (B15) Blz. 75  
Inventarisatie biobased materials in de bouw (B13) Blz. 76  
Nieuw: Landgoed Boschhoeve 2.0 Blz. 77  
Recreatie & Toerisme - Kennisontsluiting voor de recreatieve sector Blz. 78  
Recreatie & Toerisme - Kennisontsluiting voor de recreatieve sector Blz. 79  
Uitvoeringsacties Blz. 80  
Uitvoeringsacties Blz. 81  
Inventarisatie interieur producten en best practices toepassingen biobased materials in de toeristiche-recreatieve sector (RT01) Blz. 82  
Onderzoek bereidheid gebruik biobased producten in toeristisch-recreatieve sector (RT02) Blz. 83  
Opzetten samenwerkings-platform inzake kennisuitwisseling en benutten schaalvoordelen regio (RT03) Blz. 84  
Proef Lokaal! (RT04) Blz. 85  
Recreatie & Toerisme - Biobased accommodaties Blz. 86  
Biobased accommodaties Blz. 87  
Uitvoeringsacties Blz. 88  
Recreatie & Toerisme - Biobased accommodaties Blz. 89  
Biobased materiaal tenten (RT06) Blz. 90  
Biobased materials in recreatieproducten (RT09) Blz. 91  
Gebruik biobased materialen bij bouw vakantiewoningen (RT05) Blz. 92  
Pilots duurzaam interieur (RT08) Blz. 93  
Prijsvraag Biobased overkapping Bosberg Foodbar (RT07) Blz. 94  
Recreatie & Toerisme - Informatie en educatie voor recreanten Blz. 95  
Recreatie & Toerisme - Informatie en educatie voor recreanten Blz. 96  
Uitvoeringsacties Blz. 97  
Uitvoeringsacties 2017-2017 Blz. 98  
Biobased plastic tas "Ooststellingwerf Biobased" (RT14) Blz. 99  
Impact monitoring op recreanten en toeristen (RT15) Blz. 100  
Inventarisatie van de mogelijkheden om te komen tot een verkooppunt van biobased streekproducten (RT11) Blz. 101  
Ontwikkeling Biobased brug (RT13) Blz. 102  
Opzetten educatieroute biobased materials (RT12) Blz. 103  
Samenstelling informatie- en educatiepakketen en routes & storytelling biobased economy (RT10) Blz. 104