Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Praktijkproeven met zadenmengsels voor biodiversiteit in het openbaar groen (AF07)

Praktijkproeven met zadenmengsels voor biodiversiteit in het openbaar groen (AF07)

Status
Gestart

Doel
Ontwikkeling van proef- en demovlakken voor praktijkproeven met zadenmengsels. Waarbij gekeken wordt naar de praktische
toepasbaarheid, de effecten van zaaidichtheid, moment van zaaien en maaibeheer. Met als
doel dat de groenbeheerders in het openbaar groen betere en effectievere bloemenweides
kunnen aanleggen en beheren.
 
Actiehouder  Cruydt-Hoeck
Betrokken      Gemeente
Verwachte kosten: Eigen uren + € 10.000
Bijdrage Gemeente : € 10.000
Resultaat Gezamenlijk met Cruydt-Hoeck is een proefveld gerealiseerd waar gedurende 4 jaar geëxperimenteerd wordt met verschillende bloemenzadenmengsels en manieren van onderhoud. Op deze manier wordt er een bloemenmengsel ontwikkeld die optimaal is voor het stimuleren van de biodiversiteit in het openbaar groen. Daarnaast draagt dit project bij aan het ontwikkelen van de adviestak van Cruydt-Hoeck. De eerste opvallende resultaten zijn door Cruydt-Hoeck waargenomen.