Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Pilot stimulering biobased materialen in vergunningprocedures (B01)

Pilot stimulering biobased materialen in vergunningprocedures (B01)

Status
To-do

Doel

De gemeente overlegt als bevoegd gezag met initiatiefnemers over vergunningaanvragen inzake bouwprojecten. De gemeente wil onderzoeken of en op welke wijze door haar ambtenaren in het vergunningproces biobased materialen onder de aandacht van initiatiefnemers kunnen worden gebracht, voor zover dit nog niet het geval is.

 

Actiehouder Gemeente
Betrokken NHL
Verwachte kosten Eigen uren
Status Nog op te pakken