Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Organische reststromen Ooststellingwerf (AF03)

Organische reststromen Ooststellingwerf (AF03)

Status
Afgerond

Doel

Door middel van toevoeging van organisch materiaal als afdekking i.c.m. kerende bodembewerking kan de bodemkwaliteit verbeterd worden. In dit project wordt onderzocht

  • welke organische reststromen er vrij komen in de gemeente Ooststellingwerf;
  • hoe deze reststroom middels compostering te verwaarden als bodemverbeteraar;
  • wet & regelgeving omtrent het aanwenden van compost als agrariër en
  • wat de businesscase is omtrent het lokaal composteren van deze reststromen.

Opmerking

Dit project is een samenvoeging van de projecten Proef Bodemverbetering (AF3); Inventarisatie reststromen Agrosector (AF8) en Inventarisatie groenafval (AF).

Actiehouder  Hogeschool van Hall Larenstein
Betrokken     

Louis Bolk Instituut, Loonbedrijf "de Samenwerking" ,

Akkerbouw Loonbedrijf Graafstra Appelscha, Louis Bolk Instituut

Verwachte kosten > € 50.000
Bijdrage Gemeente   € 32.500
Resultaat

Dit project heeft opgeleverd:

  • inzicht in de groene reststromen binnen de gemeente Ooststellingwerf: welk materiaal komt waar vrij, hoeveel, welke kwaliteit etc.
  • inzicht in de technieken die deze reststromen kunnen verwaarden tot bodemverbeteraars.
  • inzicht in de bodemkwaliteit bij een tiental boeren in de gemeente.
  • duidelijkheid over hoe de wet en regelgeving omtrent lokaal composteren van groene reststromen door agrariërs.
  • een businesscase waarbij de kosten en baten van lokale compostering uitgerekend zijn op basis van de groene reststromen in Ooststellingwerf.

De bovengenoemde resultaten zijn de basis voor een pilot waarbij agrariër groene reststromen lokaal gaan composteren ter verbetering van de bodemgezondheid.