Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Opzetten kennisnetwerk (AF02)

Opzetten kennisnetwerk (AF02)

Status
Gestart

Doel

Het Lectoraat en het Kenniscentrum zetten een kennisnetwerk op tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dit betreft zowel de agrarische sector, de food sector als bedrijven die toeleverend of afnemend zijn van deze sectoren. Het onderwijs op MBO en HBO niveau zal nauw betrokken worden bij het opzetten en vormgeven van dit netwerk.

 

Actiehouder Hogeschool Van Hall Larenstein
Betrokken MKB Noord Nederland en daarbuiten werkzaam op het gebied van verbetering van bodem en voedselkwaliteit
Verwachte kosten Eigen uren van bedrijven en onderwijs
Resultaat

Door middel van het lectoraat en het kenniscentrum zijn de volgende resultaten geboekt

1) netwerkvorming in de bodemsector op provinciale en nationale schaal;

2) regionale en landelijke belangstelling voor onze biobased projecten op het thema Agro & Food;

3) korte lijn naar nieuwste kennis omtrent verduurzaming landbouw en

4) nieuwe kansen voor projecten omtrent duurzaam bodembeheer in Ooststellingwerf.