Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Onderzoek haalbaarheid opschaling biovergisting (AF13)

Onderzoek haalbaarheid opschaling biovergisting (AF13)

Status
To-do

Doel

Onderzoek naar de mogelijkheid voor opschaling van biovergisting op regionale schaal in Ooststellingwerf waarbij technische, milieuhygiënische, maatschappelijke en juridische aspecten worden onderzocht op basis van inventarisatie reststromen en businesscase biovergister Makkinga.

 

Actiehouder Bruunshoge
Betrokken Van Hall Larenstein
Verwachte kosten Eigen uren
Status Nog op te pakken