Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Onderzoek duurzame bouwmaterialen (B08)

Onderzoek duurzame bouwmaterialen (B08)

Status
To-do

Doel

Het Applicatiecentrum zal daarnaast in samenwerking met onderwijs en andere kenniscentra in Nederland enkele belangrijke onderzoeken oppakken zoals de vervanging van asbestdaken in de landbouw door biocomposieten en de vervanging van PUR door bioschuim. Tevens wordt de haalbaarheid onderzocht.

 

Actiehouder Applicatiecentrum
Betrokken Onderwijs, ABO Ooststellingwerf, Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, NHL
Verwachte kosten Eigen uren +  € 30.000
Bijdrage Gemeente € 30.000
Status Nog op te pakken. Dit zal plaatsvinden na de daadwerkelijke realisatie van het Applicatiecentrum Biocomposiet.