Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Nieuw: Landgoed Boschhoeve 2.0

Nieuw: Landgoed Boschhoeve 2.0

Status
Nieuw

Doel

Na ca. 100 jaar is de Boschhoeve wel toe aan vernieuwing. Hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van de Gemeente Ooststellingwerf, NHL uit Leeuwarden en de hogeschool Stenden.
 
Actiehouder Familie Deknatel (eigenaren Landgoed De Boschhoeve)
Betrokken NHL-Stenden (opleiding hotelschool en bouwkunde) en de Gemeente
Bijdrage Gemeente Uren
Resultaat

Studenten Sustainable Hospitality (duurzame gastvrijheid) hebben onderzocht welke nieuwe duurzame verdienmodellen er ontwikkeld kunnen worden

op en met landgoed de Boschhoeve. Vervolgens heeft een studente bouwkunde van NHL-Stenden onderzoek gedaan naar de renovatie van de gelede boerderij

van het landgoed die nodig is om de mogelijke nieuwe activiteiten te herbergen. Hierbij heeft zij met name gefocust op het gebruik van biobased isolatiemateriaal.

Beide studentprojecten hebben de basis gelegd voor het toekomstplan die de eigenaren voor landgoed de Boschhoeve op gaan stellen.