Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Inventarisatie teelt kansrijke vezelrijke productiegewassen (AF15)

Inventarisatie teelt kansrijke vezelrijke productiegewassen (AF15)

Status
To-do

Doel
Op verschillende plaatsen in Nederland worden al volop gewassen geteeld zoals hennep en vlas ten behoeve van de productie van biobased materialen. De bodemgesteldheid en samenstelling wordt onderzocht om inzichtelijk te krijgen of en waar in de regio de bodem geschikt is voor deze verbouw. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke verdienmodellen van deze verbouw.
Ook pilots zoals de kweek van lisdodde in Bûtefjild ten behoeve van o.a. plaatmateriaal worden onderzocht.
 
Actiehouder Van Hall Larenstein, Nordwin College
Betrokken ABO Ooststellingwerf, LTO Noord Milieufederatie, Friesland College
Verwachte kosten Eigen uren en € 25.000
Bijdrage Gemeente € 25.000
Status Nog op te pakken