Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Inventarisatie reststromen foodsector (AF10)

Inventarisatie reststromen foodsector (AF10)

Status
Geannuleerd

Doel

In Oosterwolde zijn enkele grote foodbedrijven aanwezig zoals BRF, Smilde Foods en Kraepelien & Holm. Nuttige toepassingen voor slib en andere reststromen binnen de regio worden in beeld gebracht.

 

Actiehouder Van Hall Larenstein, Stenden Hogeschool
Betrokken BRF, Smilde Foods, Kraepelien & Holm, Oenema
Verwachte kosten Bedrijfsbijdrage, € 25.000
Bijdrage Gemeente € 25.000
Status Geannuleerd: bedrijven hadden op dit moment geen interesse in het onderzoek zoals opgesteld in het uitvoeringsprogramma BBE 2016-2020