Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Inventarisatie afvalstromen agrosector ZO Fryslan (AF08)

Inventarisatie afvalstromen agrosector ZO Fryslan (AF08)

Status
Afgerond

Doel
Afval vrijkomend uit de agro sector zoals bermmaaisel en reststoffen uit de akkerbouw wordt geïnventariseerd en op toepasbaarheid in biobased producten onderzocht.
 
Actiehouder Van Hall Larenstein
Betrokken ABO Ooststellingwerf
Verwachte kosten Eigen uren onderwijs en agrosector + € 10.000
Bijdrage Gemeente € 10.000
Opmerking Dit project is samengevoegd met het project Organische reststromen Ooststellingwerf
Resultaat Zie project Organische reststromen Ooststellingwerf