Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Instellen Kenniscentrum Bodem met een Lectoraat (AF01)

Instellen Kenniscentrum Bodem met een Lectoraat (AF01)

Status
Afgerond

Doel:

Hogeschool van Hall Larenstein gaat een Lectoraat invullen dat de spil zal gaan vormen in het toekomstige Kenniscentrum Bodem. In dit centrum doen onderwijsinstellingen en bedrijven onderzoek naar bodemverbetering en voedselkwaliteit.

 

Actiehouder Hogeschool Van Hall Larenstein
Betrokken Ecostyle, HLB, Louis Bolk instituut, Aequator, Van Ieperen, Wetsus, LTO Noord, Bioclear earth en Gemeente Ooststellingwerf
Verwachte kosten Eigen uren van betrokken partijen en kosten lectoraat
Bijdrage Gemeente € 25.000 per jaar gedurende 4 jaar
Resultaat

Lectoraat is geïnstalleerd met als resultaat:

1) netwerkvorming in de bodemsector;

2) regionale en landelijke belangstelling voor onze biobased projecten op het thema Agro & Food;

3) korte lijn naar nieuwste kennis omtrent verduurzaming landbouw en

4) nieuwe kansen voor projecten omtrent duurzaam bodembeheer in Ooststellingwerf.