Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Haalbaarheidsonderzoek voedselbos (AF04)

Haalbaarheidsonderzoek voedselbos (AF04)

Status
Afgerond

Doel

Onderzoek naar de inzet Tamworth varkens ten behoeve van beheer en grondverbetering van gemengde bos en landbouwpercelen, waar tevens verbouw van biologische groente kan plaatsvinden. 

 

Actiehouder  Boeren in het Bos
Betrokken      Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit en NHL-Stenden
Verwachte kosten Eigen uren + externe advisering € 25.000
Bijdrage Gemeente € 25.000
Resultaat

Gezamenlijk met stichting Boeren in het Bos is de haalbaarheid onderzocht voor het ontwikkelen van een Voedselbos. Deze natuurvriendelijke manier van voedselproductie zorgt enerzijds voor gezond voedsel en aan de andere kant voor een positief effect op de biodiversiteit. De behaalde resultaten van dit project zijn:

  • Een geschikte locatie voor het voedselbos is geïdentificeerd en vastgelegd;
  • Afstemming van de betrokken partijen voor de realisatie van het voedselbos;
  • Een tiental studenten heeft in de praktijk onderzoek kunnen doen naar de ecologische, economische en sociale aspecten van het voedselbos in Ooststellingwerf;
  • Vervolg subsidie van de provincie om daadwerkelijk realisatie van het voedselbos in gang te zetten.

Daarnaast heeft dit project meerdere keren in de belangstelling van de pers gestaan. Kijk hiervoor op www.biosintrum.nl