Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Terug

Extensivering landbouwgrond ihkv ruilverkaveling (AF05)

Extensivering landbouwgrond ihkv ruilverkaveling (AF05)

Status
Afgerond

Doel

Gagelvenne heeft een model ontworpen waarin bij de verkoop van agrarische bedrijven grond wordt herverkaveld en tegelijkertijd 10% wordt omgevormd tot natuurgebied en/of maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd. Een volgende stap is het oprichten van een groene grondruil coöperatie (Groene Grond Coöperatie) waarin deze gronden worden ondergebracht. Hierbij wordt de businesscase uitgewerkt en worden de ins- en outs van het op te richten groenfonds bepaald.

 

Actiehouder  Gagelvenne
Betrokken De Werven Netwerk Notarissen, Rabobank, de provincie Friesland en Gemeente Ooststellingwerf
Verwachte kosten Eigen uren + € 15.000
Bijdrage Gemeente € 15.000
Resultaat

De oprichting van de Groene Grond Coöperatie is het voornaamste resultaat van dit project. De GGC is nu volledig operationeel en klaar voor de eerste grondruil waarbij landbouw en natuurdoelstellingen samen worden gebracht. Kijk op www.biosintrum.nl voor het persbericht: de akte is getekend.