Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Resultaten - Kort & Krachtig

Status Biobased Projecten

In de periode september 2016 - september 2018 zijn er:

 • 8 projecten afgerond;
 • 8 projecten gestart;
 • 2 nieuwe initiatieven ontplooid;
 • 4 projecten geannuleerd.

Dit betekent dat de overige 30 projecten van het uitvoeringsprogramma Biobased economy, opgepakt worden in de periode 2018 - 2020. De uitvoering van gestarte en afgeronde projecten is gezamenlijk opgepakt met tientallen lokale en regionale bedrijven en organisaties, 5 kennisinstellingen en meer dan 30 studenten. Een greep uit de hoogtepunten:

Realisatie Applicatiecentrum Biocomposiet: lokale ondernemingen Buiteveld, Oenema, Panelen Holland, Dengo en Stichting DO! hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om een testcentrum te realiseren voor innovatieve biobased bouwmaterialen in Oosterwolde. Concreet levert dit project in de toekomst nieuwe banen en stageplaatsen voor studenten op. Daarnaast draagt het Applicatiecentrum bij aan de verduurzaming van de bouwsector.

Ontwikkeling Voedselbos te Nijeberkoop: gezamenlijk met stichting Boeren in het Bos is de haalbaarheid onderzocht voor het ontwikkelen van een Voedselbos. Deze natuurvriendelijke manier van voedselproductie zorgt enerzijds voor gezond voedsel en aan de andere kant voor een positief effect op de biodiversiteit. In dit project zijn uitdaging geïdentificeerd en overwonnen. Stichting Boeren in het Bos hebben middels dit project de basis kunnen leggen voor het ontwerp van het voedselbos en daarnaast budget verworven voor verdere realisatie van het project.

Natuurlijke koffiebeker LIMM Recycling: LIMM recycling ontwikkelt met behulp van dit biobased project een koffiebeker die naast recyclebaar ook gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen. Dit is een heuse "game changer" voor het bedrijf aangezien de huidige koffiebekers wel hergebruikt kunnen worden maar nog gemaakt worden uit fossiele grondstoffen.

 

Doelbereik

Gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid zijn er in deze periode:

 • 9 projecten geïnitieerd omtrent duurzame landbouw en voedsel;
 • 3 projecten die een duurzame bouwsector stimuleren en
 • 6 projecten die duurzaamheid in de sector Recreatie en Toerisme initiëren.

Bekijk hier de film waarin ondernemers, docenten en studenten vertellen over hun ervaring met de biobased projecten.

 

Aandacht

Het programma Biobased economy en de bouw van het Biosintrum hebben landelijke de aandacht getrokken van bedrijven, kennisinstellingen en buurgemeenten. Daarnaast is de gemeente Ooststellingwerf tweemaal genomineerd voor landelijke duurzaamheidprijzen:

 • Duurzaam gebouwd (lees het persbericht hier!)
 • ABN AMRO Awards.

 

Financiën

Belangrijkste bevindingen:

 • Op 1 juli 2018 is van de €600.000 beschikbaar gestelde budget  €420.325 uitgegeven.
 • Het resterende bedrag voor het programma Biobased economy bedraagt  €179.675

 

Financiële evaluatie Biobased economy  2016-2018   Beschikbaar gesteld (€) Gerealiseerd (€) Saldo (€)
Subsidies (t/m 1-7-2018) Thema      
  Agro & Food 500.000 126.000 284.000
  Bouw & Materiaaltoepassingen   65.000  
  Recreatie & Toerisme   25.000  
Uitvoering (t/m 1-11-2-18)**   100.000 163.000 -63.000
Overige Goederen & Diensten     41.325 -41.325
         
Totale uitgave en saldo   600.000* 420.325 179.675
* Op basis van het uitvoeringsprogramma Biobased economy 2016-2020    
** Op basis van B&W advies 22 augustus 2017: sponsoring circulaire economy 5 oktober 2017