Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Recreatie & Toerisme - Kennisontsluiting voor de recreatieve sector

Recreatie & Toerisme - Kennisontsluiting voor de recreatieve sector

Nut en Noodzaak
Ook in de toeristisch-recreatieve sector is ontsluiting van kennis noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn er naast biobased bouwmaterialen voor vakantiewoningen ook grote stappen gezet in de ontwikkeling van biobased interieur voor vakantiewoningen, al dan niet gemaakt uit restafval uit de agro- en foodsector. Binnen de gemeente Ooststellingwerf is de kennis over de mogelijkheden van de toepassing van deze materialen nog beperkt, ook al wordt de meerwaarde ervan, qua duurzaamheid maar ook qua commercialiteit onderschreven. Hoog tijd om gezamenlijk dit inzicht te verwerven en Ooststellingwerf als duurzaam toeristisch- recreatief gebied op de kaart te zetten.
 
Doelstelling 2020
Een goed inzicht in de mogelijkheden van biobased materialen en producten voor de toeristisch recreatieve sector in Ooststellingwerf.

 

Status 2018

In de periode 2016-2018 is ingezet op biobased materialen in de vorm van streekproducten voor de toeristische sector. Het project Proef Lokaal! maakt het mogelijk dat 6 lokale restaurateurs leren over de inkoop, bereiding en verkoop van lokaal geproduceerd voedsel. Studenten van NHL-Stenden doen onderzoek naar de lokale productie, logistiek en sales van de streekproducten in de regio Ooststellingwerf. 

Uitvoeringsacties