Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Recreatie & Toerisme - Informatie en educatie voor recreanten

Recreatie & Toerisme - Informatie en educatie voor recreanten

Nut en Noodzaak
Biobased producten geven over het algemeen een goed gevoel in de maatschappij. Dit gevoel is waar mogelijk nog groter bij de recreanten die de regio bezoeken en op zoek zijn naar een natuurlijke omgeving en beleving.
In samenhang met verschillende andere acties in dit Uitvoeringsprogramma wil de gemeente samen met de bij deze acties betrokken partijen spraakmakende voorbeelden en successen communiceren. Op deze wijze wordt de recreanten een extra beleving gegeven en helpt deze communicatie mee aan het versterken van het positieve imago van de regio Zuid Oost Fryslân in het algemeen en Ooststellingwerf in het bijzonder.
 
Doelstelling 2020
Structurele informatie- en educatievoorziening aan toeristen en recreanten door de toeristisch recreatieve sector en de gemeente, in samenwerking met de andere actoren die betrokken zijn bij het realiseren van de biobased economy in Ooststellingwerf.

 

Status 2018
In de periode 2016-2018 zijn meerdere spraakmakende voorbeelden van ondernemers en studenten gedeeld via www.biosintrum.nl.
Via deze website worden ook de toekomstige succesverhalen en overige informatie over de biobased activiteiten gedeeld.

Uitvoeringsacties