Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Recreatie & Toerisme - Biobased accommodaties

Biobased accommodaties

Nut en Noodzaak
De eerste voorbeelden van biobased vakantiewoningen in Nederland zijn er al. Als de sector Ooststellingwerf wil profileren als duurzame en gezonde gemeente dan kan zij niet achter blijven bij de introductie van deze materialen op en in haar accommodaties. Natuurlijk zal e.e.a. afhangen met investeringsmomenten en afschrijvingstermijnen. De producten zijn er echter. Zo gauw de mogelijkheden ervan in beeld zijn gebracht moet waar mogelijk gekomen worden tot een stapsgewijze introductie ervan.
Complete biobased vakantiewoningen en hotels zijn er nog niet. Wel wordt er steeds vaker en verder geëxperimenteerd waarbij ook de bekendere architecten deze materialen steeds vaker gebruiken en de grotere bouwbedrijven en gemeenten zich niet onbetuigd laten. Dit roept om navolging binnen de bouwsector in Ooststellingwerf, waarbij de recreatieve sector zich kan opwerpen als pilotsector om samen de mogelijkheden om te komen tot unieke producten met een bijzondere beleving te verkennen.
 
Doelstelling 2020
10 gerealiseerde pilots waarbij biobased producten zijn toegepast in de realisatie en/of inrichting van accommodaties, wat er toe heeft geleid dat er bij de sector binnen de gemeente een breed inzicht en een positieve houding is met betrekking tot de verdere toepassing van deze materialen en producten.
 
Status 2018

Op dit moment wordt voorwerk verricht om het project Biobased Vakantiewoningen te starten. Dit project heeft als resultaat dat er biobased vakantiewoningen ontworpen en gerealiseerd worden in samenwerking met RCN de Roggeberg, onderwijs, bouwbedrijven en de gemeente.
Daarnaast heeft De Jongens van Outdoor haar interieur voor de nieuwe locatie op de boerenstreek op een duurzame manier gebouwd. Namelijk van hout uit het achterliggende Drents-Friese Wold. Deze projecten dragen actief bij aan de bekendheid en acceptatie van biobased bouwmaterialen

Uitvoeringsacties