Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Bouw & Materiaaltoepassingen - Toepassingen in de gemeentelijke projecten

Bouw & Materiaaltoepassingen - Toepassingen in de gemeentelijke projecten

Nut en Noodzaak
De gemeente wil nadrukkelijk het voortouw nemen bij de bredere toepassing van biobased producten in de bouw. Hiervoor heeft zij verschillende instrumenten die zij wil gaan toepassen in het kader van haar vergunningverlenende en aanbestedende rol. Hierbij wil zij stimuleren, faciliteren en initiëren en vooral niet belemmerend werken. Uiteindelijk moet dit er wel toe leiden dat bij projecten die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd meer biobased materialen worden gebruikt.
 
Doelstelling  2020
Het stimuleren van de toepassing van biobased producten in gemeentelijke projecten die in haar opdracht worden uitgevoerd, daar waar er biobased varianten voor handen zijn die van een vergelijkbare kwaliteit en marktconforme prijs zijn. Waar dit door de gemeente wordt gewenst, zullen deze materialen in aanbestedingen en opdrachten worden voorgeschreven.

 
Status 2018
De bouw van het Biosintrum is hét voorbeeld voor het gebruik van biobased materialen. Betrokken bedrijven worden uitgedaagd verder te kijken dan de regulier gebruikte materialen. En met succes! Het centrum zal bestaan uit 80% biobased materiaal. De bouw van het Biosintrum geeft input voor de overige projecten die biobased producten willen stimuleren bij gemeentelijke projecten. Deze zullen in de periode 2018-2020 worden uitgevoerd.

Uitvoeringsacties