Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Bouw & Materiaaltoepassingen - Introduceren van de ketenbenadering

Bouw & Materiaaltoepassingen - Introduceren van de ketenbenadering

Nut en Noodzaak
De introductie van biobased materials in Nederland gaat nog langzaam. Dit komt mede doordat de keten van verbouw of productie van grondstoffen, de verwerking tot halffabricaten en de toepassing in eindproducten in de bouw vaak niet goed is georganiseerd. Er is geen goed inzicht in vraag en aanbod en geen zicht op de vragen die er in de markt zijn met betrekking tot de toepassing van deze producten. Binnen de gemeente Ooststellingwerf moeten de verschillende schakels in de keten met elkaar in verband worden gebracht om zodoende een duurzame ketenbenadering op gang te brengen met bij voorkeur regionale grondstoffen.
 
Doelstelling 2020
Structureel inzicht binnen de agro- en foodsector en de bouw in de materialen die beschikbaar zijn vanuit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie en de behoefte die er binnen de bouwkolom en andere bedrijfstakken is aan biobased materials en restproducten. In het Applicatiecentrum zullen producten en materialen worden getest en ontwikkeld in een brede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

 

Status 2018

Het project Applicatiecentrum Biocomposiet heeft inzicht gegeven in de vraag een aanbod omtrent biobased bouwmaterialen. Hoewel de vraag naar deze innovatieve materialen groter wordt, blijkt dat de productie van deze materialen een uitdaging te zijn. De betrokken lokale ondernemers bij dit project zien een kans om in dit speelveld een rol te spelen middels het opzetten van een Applicatiecentrum. 
In de periode 2018-2020 wordt de markt van biobased bouwmaterialen en de eventuele kansen en uitdagingen verder in kaart gebracht.

Uitvoeringsacties