Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Bouw & Materiaaltoepassingen - Informatievoorziening biobased materialen

Bouw & Materiaaltoepassingen - Informatievoorziening biobased materialen

Nut en Noodzaak
Er wordt in Nederland en daarbuiten al jarenlang volop onderzoek gedaan naar biobased bouwmaterialen. Deze kennis wordt ontsloten middels websites en brochures, maar is over het algemeen nog niet bij iedereen bekend en gemakkelijk toegankelijk. Dit helpt de bouwsector niet om de overstap te maken naar een breder gebruik van biobased materialen. In alle gesprekken die zijn gevoerd bij het opstellen van de Beleidsvisie en dit Uitvoeringsprogramma komt dit gebrek aan gemakkelijk toegankelijke informatie naar voren. De onbekendheid leidt bij veel partijen tot de mening dat biobased per definitie duurder is en daarom onhaalbaar in haar toepassingen.
 
Doelstelling 2020
Breed inzicht in de mogelijkheden van de toepassing van biobased materials in de bouw, inclusief een inzicht in de (meer)kosten van deze materialen. Op basis van verkregen inzicht waar mogelijk een brede toepassing van biobased materialen en grondstoffen in de bouw en haar producten binnen de gemeente.

 

Status 2018
Zowel bij de bouw van het Biosintrum als het project Applicatiecentrum blijkt dat een alomvattend overzicht van biobased bouwmaterialen (nog) niet bestaat. 
Bedrijven moeten dus zelf op zoek naar de mogelijkheden en gebruiksaanwijzing van deze bouwmaterialen.
Door de biobased projecten in de gemeente wordt actief bijgedragen aan de lokale kennisontwikkeling omtrent het produceren en het gebruik van deze innovatieve bouwmaterialen.

 

Uitvoeringsacties