Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Agro & Food - Versterking biologische landbouw

Agro & Food - Versterking biologische landbouw

Nut en Noodzaak
Ooststellingwerf heeft met Machandel één van de leidende bedrijven in biologische tuinbouwproducten n Nederland binnen haar grenzen. Toch vindt de teelt van haar producten grotendeels op grote afstand van Ooststellingwerf plaats. Dit terwijl biologische landbouw past binnen de strategie om te komen tot een biobased economy met duurzame en gezonde producten. Daarnaast sluit het aan bij de uitstraling van de gezonde en natuurlijke regio die de toeristisch-recreatieve sector binnen de gemeente nastreeft.
 
Doelstelling 2020
Verbouw van biologische tuinbouwproducten die voor verwerking worden afgezet binnen de regio en er mede voor zorgen dat de toeristisch-recreatieve sector binnen de gemeente voor 15% gebruik maakt van biologisch geteelde producten.

 
Status 2018
De stimulering van verbouw, verwerking en gebruik van biologische producten zal in de periode 2018-2020 opgepakt worden. Wel zijn er stappen gezet omtrent de productie, gebruik en verkoop van streekproducten: Project Proef Lokaal (RT4). Hoewel de streekproducten niet altijd het keurmerk 'biologisch' dragen, dragen deze producten bij aan de duurzame voedselproductie in de gemeente Ooststellingwerf.  Het project Proef Lokaal kan dan ook gezien worden aan de opmaat voor de stimulering van de productie en verbouw van biologische producten.

Uitvoeringsacties