Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Agro & Food - Verbouw ten behoeve van duurzame materialen

Agro & Food - Verbouw ten behoeve van duurzame materialen

Nut en Noodzaak
De regio heeft een inhaalslag te maken waar het gaat om de verbouw van gewassen ten behoeve van de directe productie voor materialen. In andere delen van Nederland wordt al volop geëxperimenteerd met hennep, vlas en olifantsgras. Welke gewassen verbouwd kunnen worden binnen de regio Zuidoost Fryslân moet inzichtelijk worden. Verbouw alleen is echter niet genoeg. Een biobased economy gaat ook uit van regionale zelfvoorziening waar mogelijk. Waar liggen kansen voor de toepassing van deze materialen binnen onze gemeente?
 
Doelstelling 2020
Verbouw van gewassen ten behoeve van de productie van duurzame materialen op ten minste 10 ha binnen de gemeente Ooststellingwerf en haar directe omgeving, waarbij er tevens toepassingen zijn gevonden voor de verwerking van deze materialen op maximaal Noord Nederlandse en waar mogelijk regionale schaal.
 
Status 2018
Het verbouwen van gewassen voor duurzame materialen zal van waarde zijn wanneer deze gewassen ook daadwerkelijk lokaal kunnen worden verwerkt. In de afgelopen periode zijn projecten opgestart, zoals het Applicatiecentrum Biocomposiet, die, wanneer volledig operationeel, de lokaal geproduceerde gewassen zal gaan gebruiken. Kortom,  de vraag naar de verbouw van gewassen ten behoeve van biobased materialen wordt op dit moment gecreëerd. Vervolgens kunnen er pilots gestart worden met de verbouw van gewassen ten behoeve van duurzame materialen.
 

Uitvoeringacties