Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Agro & Food - Instandhouding en verbetering bodemkwaliteit

Agro & Food - Instandhouding en verbetering bodemkwaliteit

Nut en Noodzaak
Om de biobased economy duurzaam te kunnen bedrijven is een blijvend goede bodemkwaliteit noodzakelijk. We zijn van onze bodem afhankelijk voor het verkrijgen van voedsel, maar ook voor de verbouw van gewassen die kunnen worden verwerkt tot biobased producten. De gemeente Ooststellingwerf beschikt over een goede uitgangssituatie voor deze gezonde bodemkwaliteit en wil deze waar mogelijk behouden en duurzaam in stand houden. Hiervoor is onderzoek nodig waarin bedrijven en onderwijsinstellingen de krachten bundelen.
 
Doelstelling 2020

Een actief kennisnetwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen dat mede door middel van het Kenniscentrum Bodem een koploperspositie in Noord Nederland inneemt op het gebied van kennis over duurzaam bodembeheer en verbetering van de bodem. Bedrijven uit het kennisnetwerk zullen zich bij voorkeur geheel of gedeeltelijk gaan vestigen in Ooststellingwerf.

 
Status 2018
Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer is geïnstalleerd en het Kenniscentrum Bodem is gevormd. Vanuit dit kenniscentrum worden projecten omtrent duurzaam bodembeheer aangejaagd en uitgevoerd. Het betreft zowel projecten in de gemeente Ooststellingwerf (Organische reststromen Ooststellingwerf) als op regionale schaal. Daarnaast is het lectoraat de aanjager voor het landelijke evenement 'Symphony of Soils' wat in oktober 2018 georganiseerd wordt in Oosterwolde. Door middel van toonaangevende sprekers en interactieve sessies wordt het belang van de gezonde bodem voor de landbouwsector, en de biobased economy, benadrukt.   In 2019 zal het lectoraat ook plaats gaan nemen in het Biosintrum.
 

Uitvoeringsacties