Meer
Publicatiedatum: 19-07-2018

Inhoud

Agro & Food - Gebruik reststromen voor biobased producten

Agro & Food - Gebruik reststromen voor biobased producten

Nut en Noodzaak
Op dit moment is er nog maar beperkt inzicht in de restromen die vrijkomen uit de landbouw en bosbouw en in andere biobased materials die beschikbaar zijn voor directe of indirecte toepassing binnen de gemeente. Er komt bermmaaisel vrij bij het beheer en onderhoud van de gemeente Ooststellingwerf, maar ook veel groenafval bij bijvoorbeeld het onderhoud van het Drents Friese Wold en andere natuurgebieden. Ook komen er reststoffen vrij bij de oogst in de akkerbouw. Deze reststromen kunnen mogelijk een toepassing krijgen in biobased producten, zoals plaatmateriaal of isolatiemateriaal.
 
Doelstelling 2020
Compleet inzicht in de mogelijkheden van de toepassing van biobased reststromen in de bouw en andere sectoren, waarbij voor meerdere reststromen nuttige toepassingen zijn gevonden op regionale schaal. Inzicht in de wijze waarop en mate waarin restromen uit de agro- en food sector gebruikt kunnen worden als grondstof voor de vervaardiging van biobased producten.
 
Status 2018
Het project Organische Reststromen Ooststellingwerf heeft inzicht gegeven in de groene reststromen die er vrij komen in de gemeente. Deze data is gebruikt om te onderzoeken of deze reststromen kunnen dienen als groene bodemverbeteraar. Andere toepassingen voor deze reststromen zullen nader worden onderzocht in andere projecten.
 
 

Uitvoeringsacties